خانه / آرشیو تگ

آرشیو تگ

کار و شغل هایی که نیازی به مدرک دانشگاهی ندارند

کار و شغل هایی که نیازی به مدرک دانشگاهی ندارند

خیلی از انسان های موفق اکنون در شغل هایی مشغول به کار هستند که نیاز به هیچ مدرک دانشگاهی نداشته و ندارد . واقعیت امر این است که در بازار کار بسیاری از شغل ها ابدا نیازمند مدرک تحصیلی نبوده و به جربزه و استعداد افراد برمیگردد . اما در …

بیشتر