خانه / آرشیو تگ

آرشیو تگ

اختلال شخصیت جامعه ستیز

شخصیت جامعه ستیز

 میزان احساس مسئولیت، رعایت اخلاقیات یا ملاحظه حقوق و خواسته های دیگران در شخصیت جامعه ستیز کم است. رفتار آنها سراسر زیر نفوذ نیازهای شخصی خودشان صورت می گیرد، به عبارت دیگر گرفتار کمبود یا ضعف وجدان هستند. در حالیکه مردمان میانسال حتی از دوران کودکی و نوجوانی در می …

بیشتر