خانه / آرشیو تگ

آرشیو تگ

روانشناسی شخصیت رانندگان ایرانی

راننده گان ایرانی و روانشناسی شخصیت آنان

در کشور وسیع و گسترده ایران که تکنولوژی های حمل و نقلی در آن بسیار افزایش پیدا کرده آمار نشان میدهد سالانه چیزی قریب به بیست و هشت هزار کشته در تصادف ها بر اثر رانندگی کشف میشود . در صورتی که این آمار در کشور های دیگر بسیار کمتر …

بیشتر