خانه / آرشیو تگ

آرشیو تگ

روش شکل گیری آگاهی در مغز

روش شکل گیری آگاهی در مغز

هوشیاری و آگاهی مغز از مهم ترین نشانه های سالم بودن در یک فرد است و جهت عملکرد هرچه صحیح سیستم های مختلف فیزیکی و حتی روحی بودن آگاهی لازم در مغز  هر کس لازم است .اما در مورد چگونگی شکل گیری این مسئله و اینکه بدانیم آیا هشیاریم یا …

بیشتر