خانه / آرشیو تگ

آرشیو تگ

بزرگتر بودن زن در ازدواج موضوعی خطرناک یا پدیده ای عادی؟

بزرگتر بودن زن در ازدواج

زن می تواند از شوهرش بزرگ‌تر باشد؟ ازدواج، برخورد فرهنگ و طبیعت است. جامعه می کوشد طبیعت را مهار کند و آن را به فرهنگ تبدیل نماید و به دلیل همین ویژگی هاست که روابط زناشویی در مراحل مختلف دچار دگرگونی های متفاوتی می‌شود. در ادامه به بررسی موضوع بزرگتر بودن زن …

بیشتر