خانه / آرشیو تگ

آرشیو تگ

زنان افسرده تر از مردان

زنان افسرده تر از مردان

بنا بر وضعیت اجتماعی بسیاری گمان میکنند به دلیل اشتغال درصد بالاتری از مردان به نسبت زنان، مردها در معرض افسردگی بیشتری هستند. اما تحقیقات جدید نشان میدهد زنان افسرده تر از مردان و تقریبا دو برابر آنها میباشند. در ادامه به بررسی موضوع زنان افسرده میپردازیم. با ویکی روان …

بیشتر