خانه / آرشیو تگ

آرشیو تگ

راهکار های علمی و عملی صحبت صحیح و درست

راهکار های علمی و عملی صحبت صحیح و درست

در سالهای پیش با شخصی میانسال آشنا شدم که همیشه یک جمله را تکرار میکرد ، او میگفت هرکسی رسید به هفتاد بر افتاد . او میخواست با این صحبت بگویدکه در سن هفتاد سالگی کاملا زمین گیر خواهد شد.من نیت داشتم که او را اگاه سازم که صحبتش درست …

بیشتر

فواید دوش گرفتن بر روح و جسم انسان

فواید دوش گرفتن بر روح و جسم انسان

آیا میدانید چرا دوش گرفتن کسالت و بی حالی را از انسان دور میکند؟ از آنجا که هر شخصی برای دوش گرفتن باید کاملا با آگهی نسبت به فیزیک بدن خود ، اقدام کند لذا در اینجا در مورد مسائل مربوطه به فیزیولوژیک بدن انسان و رابطه آن با دوش …

بیشتر