خانه / آرشیو تگ

آرشیو تگ

بررسی و آشنایی با کلپتومانیا یا اختلال جنون دزدی (Kleptomania)

جنون دزدی

جنون دزدی یا کلپتومانیا یک تمایل غیرقابل مقاومت برای دزدیدن وسایل کم ارزش است. افراد مبتلا به این اختلال به دنبال دزدیدن اشیاء نه‌ چندان ارزشمند هستند، نظیر خودکار، چسب، گیره کاغذ و… فقر اقتصادی عامل این کار نیست و فرد دزدی را برای تخلیه هیجانی انجام می‌دهد. در واقع …

بیشتر