خانه / آرشیو تگ

آرشیو تگ

بررسی مفهوم کمرویی

مفهوم کمرویی

در بررسی مفهوم کمرویی عنوان کتاب من در مورد “خجالت” است و Shrinking Violets یا “انسان کم رو” نام دارد. در حقیقت من فکر نمی کنم که این احساس فقط یک ترس و کمرویی نسبت به جهان اطراف باشد. امروزه اصطلاح Shrinking Violets به ندرت برای تعریف یک فردی که …

بیشتر