خانه / آرشیو تگ

آرشیو تگ

روانشناسی شرایط محیط کار

کار انسان محصول متغیرهای بسیار متعدد و متنوعی است. متغیرهایی که ماهیت فیزیکی دارند به اندازه متغیرهای انسانی می توانند بر عملکرد فرد اثر بگذارند. این متغیرها تحت عنوان روانشناسی شرایط محیط کار شناخته میشوند. شرایط محیط کار نه تنها بازده، بلکه رضایت، نارضایتی و میزان استرس و بهداشت روانی …

بیشتر