خانه / آرشیو تگ

آرشیو تگ

اینگونه با کودک رفتار کنید تا پیشرفت کند

اینگونه با کودک رفتار کنید تا پیشرفت کند

همیشه والدین باید توجه داشته باشند که کوچکترین رفتارشان با فرزندانشان تعیین کننده آینده او میباشد .کودکان بسیار به رفتار بزرگتر و والدین و خانواده خود توجه میکنند و طبق آن شخصیت خود را میسازند . پس باید با فرهنگ سازی های درست و ارتباط درست فرزندان با اینترنت و …

بیشتر