خانه / آرشیو تگ

آرشیو تگ

خودپنداره در نوجوانان

خودپنداره

خودپنداره را درک فرد از ماهیت، منش و فردیتش تعریف کرده‌اند. خودپنداره، دیدگاه نوجوان یا برداشت او از خودش است، یا به عبارت دیگر، هویت خودفرض کرده‌ای است که در طول سال‌های بسیار شکل می‌گیرد. خودپنداره، ادراک شناختی و نگرش افراد به خودشان و توصیف یا برآوردی است که از …

بیشتر

نقش والدین در رشد عزت نفس و خود پنداره فرزندانشان

نقش والدین در رشد عزت نفس و خود پنداره فرزندانشان

نوجوانانی که با والدینشان همانند سازی بیشتری دارند، سعی می کنند شخصیت و رفتارآنان را الگوی خود قرار دهند. از این رو نوجوانانی که والدینشان از عزت نفس بالا برخوردارند، معمولا عزت نفس بالاتری دارند و رشد عزت نفس در آنها رو به فزون است. اریکسون (۱۹۶۸) عقیده داشت که …

بیشتر

بهترین راه های افزایش اعتماد به نفس

بهترین راه های افزایش اعتماد به نفس

افزایش اعتماد به نفس رمز موفقیت در بسیاری از شاخه های زندگی در تمامی مراحل میباشد. افزایش اعتماد به نفس بدون شک دست موفقیت و آوردهای فراوانی برای ما به همراه خواهد داشت که میتوانیم اثرات آن را در زندگی فردی و اجتماعی خود مشاهده کنیم. در ادامه قصد داریم …

بیشتر

رشد عزت‌ نفس از جوانی تا کهنسالی

رشد عزت‌ نفس از جواني تا كهنسالي

در پژوهش چاپ شده در «مجله شخصیت و روان‌شناسی اجتماعی» دریافته‌اند که عزت‌ نفس در طول زندگی دوران بزرگسالی افزایش می‌یابد، در حدود سن بازنشستگی به اوج خود می‌رسد، و پس از آن افت می‌کند. وضعیت سلامت و درآمد عامل‌های مهم در ابقا یا حفظ عزت‌ نفس هستند. با ویکی روان همراه …

بیشتر