خانه / آرشیو تگ

آرشیو تگ

بر اساس رشد فکری فرزند به او آموزش بدهیم

بر اساس رشد فکری فرزند به او آموزش بدهیم

فرزندان ما در مقاطع مختلف سنّی، به شیوه های گوناگون فکر می کنند که به آن رشد فکری فرزند میگوییم. این مسئله در تمامی انسانها یکسان است. به این معنا که انسان ها در مراحل مختلف رشد خود از قالب های فکری یکسانی استفاده می کنند. از دیدگاه علم روانشناختی …

بیشتر