خانه / آرشیو تگ

آرشیو تگ

آسایش ذهنی چیست؟

آسایش ذهنی

آسایش ذهنی موضوع مهم در رشد هیجانی انسان و احساس افراد نسبت به خودشان است. در واقع آسایش ذهنی احساس یا حالت مثبت خودآگاه، ارزیابی شناختی و عاطفی از زندگی، در کلیت آن است. اکثر روان‌شناسان توافق دارند که آسایش ذهنی مفهومی انتزاعی و چند بعدی است که بهترین روش …

بیشتر