خانه / آرشیو تگ

آرشیو تگ

مهارتی برای مهار آسیب‌ها

آسیب‌ها

 آسیب‌ها معمولا توسط خودمان به خودمان وارد می‌شود. گاهی این آسیب‌ها جبران‌ناپذیر هستند و گاهی  آسیب‌ها جبران می‌شوند. گاهی عصبانیت را در خود فرومی ریزیم و گاهی هم عنان اختیار از کف می دهیم؛ وقتی چنین می شود چه بسیار مواردی که پشیمانی در پی دارد. اما دیگر چه سود؟ …

بیشتر