خانه / آرشیو تگ

آرشیو تگ

نگرش جامعه به سالمندی

سالمندی

شیوع کلیشه‌های سنی بر اهمیت سن به عنوان یکی از اصول سازمان‌دهنده درک اجتماعی صحه می‌گذارد. ولی از سوی دیگر، گروه‌های سنی از لحاظ اجتماعی حدود تعریف نشده‌ای ندارند. هر چند سن متغیر زمانی پیوسته‌ای به شمار می‌آید، افراد ترجیح می‌دهند گستره عمر را به گروه‌های سنی مجزا تقسیم کنند. …

بیشتر

ازدواج سالمندان و فواید بسیار آن

ازدواج سالمندان

فی نفسه ازدواج کردن عملی پسندیده و نیکو است، در هر سنی که باشیم تسکیل خانواده دارای فواید بسیاری است، اما این موضوع تنها محمدود به جوانان نمیشود و ازدواج سالمندان هم مزایای بسیار زیادی دارد که در ادامه به بررسی انها میپردازیم. با ویکی روان همراه باشید. ازدواج هم برای …

بیشتر