خانه / آرشیو تگ

آرشیو تگ

فحش دادن و روانشناسی آن

فحش دادن و روانشناسی آن

خیلی اوقات پیش امده برایتان که در جایی مثل خیابان یا حتی مترو و یا اتوبوس در حال حرکت بوده اید و چند نفر را دیده اید که به هم فحش میدادند و بعضا حتی به صورت شوخی با همدیگر این عمل زشت را انجام میدادند .یا خیلی عجله ها …

بیشتر