خانه / آرشیو تگ

آرشیو تگ

علت تصمیم گیری های بد ما چیست؟

علت تصمیم گیری های بد ویکی روان

شما در طول هر روز برای آینده خود چند بار تصمیم گیری میکنید؟ صدبار؟ یا شاید هزار بار؟ روانشناسی معتتقد است که این تعداد به هزاران تصمیم در روز خواهد رسید. همچنین برخی از این تصمیمات عکس العمل هایی در آینده ما ایجاد میکند (تصمیماتی مانند تحصیل در دانشگاه، ازدواج …

بیشتر