خانه / آرشیو تگ

آرشیو تگ

الگوهای دلبستگی در کودکان

الگوهای دلبستگی

اینزورث دستیار بالبی پس از آنکه از آفریقا به آمریکا بازگشت، مطالعه روی بیست و سه کودک طبقه متوسط و مادرشان را آغاز کرد. براساس این مطالعه او الگوهای دلبستگی را که پژوهش‌های بسیار زیادی را در روانشناسی رشد باعث شده اند تعریف کرد. در ادامه بیشتر به معنای الگوهای دلبستگی …

بیشتر