خانه / آرشیو تگ

آرشیو تگ

دلیل تنبلی در کار های روزمره و درمان تنبلی

دلیل تنبلی در کار های روزمره و درمان تنبلی

همانطور که میدانید سر منشاء بسیاری از مشکلات روزمره و اساسی زندگی تنبلی میباشد . شاید حتی سر منشاء کل مشکلات زندگی . خیلی اوقات برایتان پیش  آمده به فرض مثال با یک شرکت قرار دارید و  یا باید مثلا برای برخی موارد مالی به بانک بروید ولی یک حسی …

بیشتر