خانه / آرشیو تگ

آرشیو تگ

چجوری از قانون جذب استفاده کنم؟

قانون جذب ویکی روان

بسیاری معتقدند اگر به روال کاری جهان و عالم کهکشان ها و به طور کلی قانون جذب اشراف داشته باشیم میتوانیم به خواسته های خودمون به راحتی هر چه تمام برسیم. به اعتقاد آنها زندگی چیزی جز قواعد مبتنی بر انرژی و رابطه فی ما بین آنها نیست. میتونیم با آشکار …

بیشتر