خانه / آرشیو تگ

آرشیو تگ

درونگرایی و برونگرایی ، کدام بهتر است؟

درونگرایی و برونگرایی ، کدام بهتر است؟

درونگرایی و برونگرایی دیدگاهی است که کارل یونگ در سال ۱۹۲۰ ارائه کرد و در آن به مسئله گرفتن انرژی انسان از دنیای بیرونش می‌پرداخت. بسیاری از افراد درونگرایی را همراه به سکوت و خجالت همراه می‌دانند در مقابل آن انسان‌های برونگرا افرادی هستند که اجتماعی و شاد هستند. این نظریه بر این اصل استوار است که درونگراها انرژی خود را از درون …

بیشتر