خانه / آرشیو تگ

آرشیو تگ

روش های مقابله با خجالتی بودن

روش های مقابله با خجالتی بودن

هر کدام از ما دارای ویژگی هایی هستیم که در اکثر مواقع تنها به خود ما نسبت داده میشوند و مسئولیت آنها به عهده خودمان است. ویژگی های روحی و روانی ما تاثیر مستقیم بر روی عملکرد ما داشته و کیفیت زندگی را به دست میگیرند. خجالتی بودن یکی از بارزه های …

بیشتر