خانه / آرشیو تگ

آرشیو تگ

اختلال بدشکلی بدن یا اختلال خود زشت انگاری

اختلال بدشکلی بدن

اختلال بدشکلی بدن که از دسته اختلالات شبه جسمی میباشد عبارت است از اشتغال ذهنی به یک نقص در ظاهر بدن (نظیر بینی بدشکل یا بزرگی انگشتان) یا یک نقص جزئی که سبب نگرانی واضح یا اختلال در عملکرد شخصی، اجتماعی یا شغلی بیمار شود.  قبلا این بیماری تحت عنوان …

بیشتر