خانه / آرشیو تگ

آرشیو تگ

خودمحوری در کودکان

خودمحوری در کودکان

کودکان در سنین ۲ تا ۶ سال تفکر خودمحوری دارند یعنی خودرا محور ومرکز دنیا میدانند وبسیار خودمحور هستند وبراین باورند که همه چیز درخدمتشان باشد و هرآنچه میخواهند مهیا شود ،هیچ منطقی پشت کارهایشان ازنظر ما نیست. با ویکی روان همراه باشید. این خودمحوری درکودکان طبیعی است و والدین …

بیشتر