خانه / آرشیو تگ

آرشیو تگ

زن ها در روابط از همسر خود چه میخواهند ؟

زن ها در روابط از همسر خود چه میخواهند ؟

آیا هیچ از خود پرسیده ایم واقعا زن ها دقیقا از روابط چه میخواهند ؟ زیرا با دانستن صحیح این پاسخ دیگر کاری مرتکب نمیشویم که آنها دوست ندارند و خیلی سریعتر و بهتر میتوان دل آنها را به دست آورد . یکی از خصوصیات زن ها در روابط این …

بیشتر

علایق و خواستنی های خاموش مرد ها در رابطه

علایق و خواستنی های خاموش مرد ها در رابطه

اصولا مرد ها خیلی از خواستنی های خود را به همسر خود نمیگویند . اما همسر از کجا باید بداند که شوهرش چه میخواهد ؟ حال آنکه او چیزی به زبان نمی آورد و یا حتی به آن کوچکترین اشاره هم نمیکند. خب شاید غیر منطقی و غیر معقول به …

بیشتر