خانه / آرشیو تگ

آرشیو تگ

تهدیدهای ازدواج که باید بشناسید

تهدیدهای ازدواج

در هنگام ازدواج دو طرف، عهدهایی با یکدیگر میبندند. این عهد ها باید با در نظر گرفتن شرایط و مشکلات پیش رو باشد. در همین زمان است که همسران باید عهد کنند، که برای حفظ آرامش و استحکام این رابطه و جلوگیری از تهدیدهای ازدواج در هنگام مشکلات با تمام وجود …

بیشتر