خانه / آرشیو تگ

آرشیو تگ

تنبیه جسمانی موثر نیست

تنبیه جسمانی

روش‌های تربیت کردن در والدین امروزی با نسل گذشته فرق کرده است. اما هنوز هم هستند والدینی که فکر می‌کنند تنبیه جسمانی ‌به روش گذشتگان بهتر و موثرتر است و هنوز هم کاربرد دارد. و با همین طرز تفکر در قبال رفتار نادرست فرزندان خود آنها را کتک می‌زنند؛ تنبیه …

بیشتر