خانه / آرشیو تگ

آرشیو تگ

روانشناسی بی تابی و کم حوصلگی فردی

روانشناسی بی تابی و کم حوصلگی فردی

هنگامی که فرد به بی تابی و کم حوصلگی مبتلا باشد کوچکترین مسئله میتواند به شدت منجر به تشویش و ایجاد اختلال در اعصاب و روان وی گردد . کم طاقتی یک خصوصیتی است که در همه افراد منجر به اذیتشان شده و باعث دوری و بیزاری اطرافیان از انسان …

بیشتر