خانه / آرشیو تگ

آرشیو تگ

عشق درمانی چیست؟

عشق درمانی چیست

عشق به جد یکی از بزرگترین نعمات خداوند بزرگ به بشر میباشد. عشق انگیزه متعالی شدن و سامان یافتن است و میتوان از عشق برای درمان هر چیزی استفاده نمود. استاد محمد علی لوح موسوی دانش آموخته رشته روانشناسی و بنیان گذار مکتب عشق درمانی چند سالیست که به تدریس …

بیشتر