خانه / آرشیو تگ

آرشیو تگ

روانشناسی دعای چشم زخم

روانشناسی دعای چشم زخم

روانشناسی دعای چشم زخم , متأسفانه این باور هم مانند خیلی از عقاید دیگر دینی دستخوش تحریف و دگرگونی شده و آمیخته با خرافات است. از نگاه رفتار شناسی عقیدتی و روان‌شناسی تاریخی، هنگامی که یک نفر به فرد یا چیزی علاقه پیدا می‌کند اگر این اظهار نظر از روی …

بیشتر