خانه / آرشیو تگ

آرشیو تگ

مشکل جویدن ناخن در کودکان

مشکل جویدن ناخن در کودکان

جالت های روحی و عاطفی ما نمودهای خارجی متفاوتی دارند. بعضی از ما در حالت خوشحالی اعمالی را انجام میدهیم که برای خیلی های دیگه قابل درک نیست. جویدن ناخن یکی از رفتارهای اکثرا ناخود آگاهانه ای میباشد که در مواقعی همچون ناراحتی و اصطراب از ما نمایش داده میشود. …

بیشتر