خانه / آرشیو تگ

آرشیو تگ

آزار جنسی کودکان و پیامد آن

آزار جنسی کودک

آزار جنسی کودکان و مزاحمت جنسی اصطلاحاتی مترادف به شمار میایند، زیرا هر دو به پیشروی و فعالیت جنسی ناخواسته اشاره دارد. این موارد در برگیرنده فعالیت های گوناگونی هستند. عورت نمایی، استفاده ازکلمات و نگاه های دعوت کننده، دستمالی و نوازش فعال و غیر فعال از زمره فعالیت های …

بیشتر