خانه / آرشیو تگ

آرشیو تگ

باید هنر نه گفتن را یاد بگیرید، انواع نه گفتن

نه گفتن

حتم داشته باشید که نه گفتن یکی از مهمترین توانایی های شما در راه رسیدن به انواع موفقیت میباشد. درست است که تنها به نه گفتن نمیتوان به موفقیت رسید اما در بسیاری از شرایط و مواقع میبایست نه بگویید تا باری را از دوش خود بردارید یا بیهوده قول …

بیشتر