خانه / آرشیو تگ

آرشیو تگ

چگونه اراده خود را تقویت کنیم؟

چگونه اراده خود را تقویت کنیم؟

خیلی از ما ها خوب میدانیم بعضی صحبت ها در در جهت استتار ضعف خود میگوییم ، اما واقعیت این است که باید با خود رو راست باشیم تا جمله هایی مثل حتما از این هفته میرم کار پیدا میکنم،از فردا شروع به تمرینات میکنم،از ماه آینده قول میدهم دیگر …

بیشتر