خانه / آرشیو تگ

آرشیو تگ

تعریف خانواده امروزی بحرانی تهدیدکننده

خانواده مانند همه نهادهای پر ارزش، درمعرض انواع آسیب‌ها و آفت‌هایی است که سلامتی، استواری و پویایی آن را تهدید می‌کند. در این بخش نگاهی کوتاه و اجمالی به کارکرد و تعریف خانواده در اعصار گذشته و تعریف خانواده امروزی عصر حاضر در کنار بحران‌های تهدید کننده خانواده خواهیم داشت. بحران‌های …

بیشتر