خانه / آرشیو تگ

آرشیو تگ

چه میزان رابطه جنسی کافی است؟

میزان رابطه جنسی

به عنوان یک روان درمانگر، متخصص در اختلالات جنسی و صمیمیت، می توانم بگویم که در بسیاری از افراد و زوج ها، میزان رابطه جنسی آن ها (یا عدم داشتن)، نگران کننده است.  از من می پرسند: چه میزان رابطه جنسی ، سالم است؟  چه میزان رابطه جنسی باید داشته …

بیشتر