خانه / آرشیو تگ

آرشیو تگ

موفقیت در تصمیم‌گیری ترک یک رابطه

رابطه

همان قدر که وررود به یک رابطه مهم است ، ماندن و خروج از آن هم مهم است. گاهی بنا به دلایلی یا نمی توان رابطه ی را حفظ کرد یا مجبور به ترک آن می شویم و یا به هر دلیل دیگری کش دادن رابطه درست نیست. حال باید …

بیشتر