خانه / آرشیو تگ

آرشیو تگ

بهترین راه های ترک خودارضایی (اگر مصمم هستی بیا)

راه های ترک خودارضایی به روشی ساده

ترک خودارضایی میتواند یک تصمیم قطعی و همیشگی یا روندی فرسایشی و آزار دهنده باشد که هیچ وقت تمام نمی شود. از دید مردم راه های ترک خود ارضایی بسیار زیاد هستند و فرد به فرد متغیرند اما حقیقت امر این است که راه های ترک استمنا چند قدم بیشتر …

بیشتر