خانه / آرشیو تگ

آرشیو تگ

چگونه می‌‌توانیم فرزندانی باهوش تربیت کنیم؟

تربیت فرزندانی باهوش

چگونه می‌‌توانیم فرزندانی باهوش تربیت کنیم؟ مغز فرزندتان به‌واسطه تجربه و تمریناتی که دریافت می­کند رشد می‌‌کند. دیدن، صدا، لمس، مزه و بو، ارتباطات بین سلول­های مغزی (معروف به سیناپس‌ها) را تحریک کرده و چندین تریلیون سیناپس بیشتر تولید می­کند. هر‌چه این ارتباطات بین سلول­های مغز بیشتر شود، کودک باهوش­تر …

بیشتر