خانه / آرشیو تگ

آرشیو تگ

ویژگی ها و صفات شخصیتی افراد را بشناسید

ویژگی ها و صفات شخصیتی افراد را بشناسید

مطالعات ثابت کرده که در بحث صفات شخصیتی پنج گونه شخصیت تعریف شده که همیشه در افراد باقی خواهد ماند.این پنج گونه شخصیتی عبارتست از : وظیفه مدار،روان رنجور،روشنفکر،برونگرا و توافق پذیر.در پایین به توضیح و تفسیر کوتاه هر کدام یک از این پنج ویژگی شخصیتی پرداخته ایم که پس …

بیشتر

آیا یک آزمون حافظه از نظر روان شناسی واقعا قادر است شواهدی برای توانایی های فراروانی ارائه دهد؟

آزمون

مطالعه روان شناسی سال ۲۰۱۱ ادعا می کرد که شواهد برای پیش آگاهی (علم غیب) را نشان می دهد- اما تا بحال بیشتر در مورد وضعیت پژوهش روان شناسی سخن گفته تا هر چیز فراهنجار (ماوراء الطبیعه). آیا یک آزمون حافظه از نظر روان شناسی واقعا شواهدی برای توانایی‌هاست؟ با ویکی روان …

بیشتر