خانه / آرشیو تگ

آرشیو تگ

استرس کاری چیست

استرس کاری چیست

استرس کاری از انواع استرس و به معنی استرسی است که از طریق کار به انسان وارد می شود. میزان کنترلی که فرد شاغل بر مسائل کاری اش دارد، می تواند بر روی استرس کاری تاثیر داشته اشد. با اینکه هر کاری استرس خاص خودش را دارد، اما استرس واقعی …

بیشتر