خانه / آرشیو تگ

آرشیو تگ

با همسر معتاد به کار چکار کنیم؟

معتاد به کار

این روزها بسیاری از همسران از اشتغال زیاد آنها به کار شکایت دارند. نارضایتی همسران وقتی بیشتر می‌شود که همسران علاوه بر محیط کار در منزل نیز مشغول فعالیت کاری خود هستند و یا دغدغه فعالیت‌های روز بعد خود را دارند. مشکلات اقتصادی، ایجاد بحران در یک شغل و یا …

بیشتر