خانه / آرشیو تگ

آرشیو تگ

اختلال شخصیت وسواسی جبری

اختلال شخصیت وسواسی جبری

اختلال شخصیت وسواسی جبری (Obsessive–compulsive personality disorder (OCPD) زیر مجموعه اختلالات شخصیت میباشد و عبارت است از نوعی اختلال شخصیت که در آن کمال‌ طلبی و انعطاف‌ناپذیری تسلط دارد. این اختلال با وجود نظم، پشتکار، لجاجت و خودسری و دودلی مشخص می‌شود. وسواس جبری اختلال شایعی است. وسواس جبری یک نوع …

بیشتر