خانه / آرشیو تگ

آرشیو تگ

چند نکته برای آرامش در کار

آرامش در کار

این روزه‌ها هر یک از ما بر سر هر کار و شغلی هستیم استرس بسیاری را متحمل می‌شویم. همین استرس‌های شغلی می‌تواند آرامش در کار را بر هم زده و بازدهی کار ما را تحت‌الشعاع قرار دهد. از طرفی در بسیاری از مواقع با همین استرس، پا در محیط خانه …

بیشتر

آسایش ذهنی چیست؟

آسایش ذهنی

آسایش ذهنی موضوع مهم در رشد هیجانی انسان و احساس افراد نسبت به خودشان است. در واقع آسایش ذهنی احساس یا حالت مثبت خودآگاه، ارزیابی شناختی و عاطفی از زندگی، در کلیت آن است. اکثر روان‌شناسان توافق دارند که آسایش ذهنی مفهومی انتزاعی و چند بعدی است که بهترین روش …

بیشتر