خانه / موفقیت / کارآفرینی

کارآفرینی

ویدئو | بررسی ویژگی های کارآفرین موفق از دید روانشناسی

کارآفرین موفق

برای همه ما مهمه که در شغلمون موفق باشیم و به نوعی دارای کسب و کار برتر و قابل ارائه ای باشیم. از دیر باز داشتن یک کار و شغل افتخار آمیز خواسته نهایی همه ما انسان ها بوده چرا که امرار معاش بدون شک چیزی نیست که بشه به …

بیشتر