خانه / تحصیلی و کنکور

تحصیلی و کنکور

در این بخش به موضوعات مربوط به آزمون های بزرگ مثل کنکور در کنار مسائل تحصیلی پرداخته میشود

کاهش اضطراب امتحان

اضطراب حالت عاطفی ناخوشایند و مبهمی‌است که همراه با ترس، فشار و ناراحتی است و با یک یا چند احساس جسمی‌ و شناختی مانند تپش قلب، تعریق، سردرد، اشکال در تمرکز، احساس خالی بودن ذهن و… بروز می‌کند. اضطراب امتحان معمولا با نزدیک شدن به امتحانات در فرد نمایان می‌شود …

بیشتر