ویدئو فردی

در بخش روانشناسیویدئو فردی به بررسی موضوعات گوناگونی میپردازیم که در نهایت به رشد جنبه های گوناگون زندگی فردی ما منجر میشود. خیلی از موضوعات و مصائل فردی در نهایت به پیروزی در جبهه ها دیگر ختم میشوند. میتوانیم با مطالعه و بهبود جنبه های شخصیتی و عادات روزانه به موفقیت های کلان در زندگی اجتماعی، زناشویی و دیگر جنبه ها دست بیابیم.

با ویکی روان همراه باشید.

دکمه بازگشت به بالا