طلاق

سازش یابی پس از طلاق برای بزرگسالان چگونه باید باشد؟

طلاق پدیده ای میباشد که تاثیرات بسیار زیادی بر زندگی فردی و اجتماعی ما دارد. در این نوشتار بیشتر به موضوعات سازش یابی پس از طلاق از دید روانشناسی میپردازیم.

راه های سازش یابی پس از طلاق

مشکلات سازش یابی پس از طلاق را می توان به چند گروه تقسیم کرد:

با سایت روانشناسی ویکی روان همراه باشید.

مشاورین روانشناس مرتبط با این موضوع
محمد جواد اسکندری محمد جواد اسکندری
مشاور روانشناس
از 60,000 هزار تومان
نسرین ترابی صائین نسرین ترابی صائین
دکتری روانشناسی
از 112,000 هزار تومان
سیما حداد سیما حداد
دکتری روانشناسی
از 75,000 هزار تومان
سید محمد ستارزاده سید محمد ستارزاده
مشاور روانشناس
از 87,500 هزار تومان
نیلوفر نادعلی نیلوفر نادعلی
دکتری روانشناسی
از 112,500 هزار تومان
مریم سادات موسی کاظمی مریم سادات موسی کاظمی
مشاور روانشناس
از 87,500 هزار تومان
سحر بهروزیان سحر بهروزیان
مشاور روانشناس
از 87,500 هزار تومان
پریا نوربخش پریا نوربخش
مشاور روانشناس
از 175,000 هزار تومان

جبران آسیب هیجانی بعد از طلاق

حتی در بهترین شرایط، طلاق  تجربه هیجانی ناراحت کننده ای است و در بدترین شرایط میتواند به شوک و سردرگمی شدید منجر شود. این آسیب در مواردی که یکی از دو همسر خواهان طلاق نیست.

طلاق به طرزی نا منتظره پیش می آید، یکی از طرفین پس از طلاق همچنان پیوستگی هیجانی خود را به دیگری حفظ می کند، و دوستان و خویشاوندان به طور کلی مهر عدم تایید به آن می زنند، شدیدتر است.

برای اکتر زوجهاء تصمیم به طلاقی در واقع (رسیدن به آخر خط)  تلقی می شود که رسیدن به آن، به طور متوسط دو سال به طول می انجامد.

کنار آمدن با نگرش های جامعه

بخشی از آسیب طلاق از نگرش جامعه به طلاق و افرادی که طلاق گرفته اند نشأت میگیرد. به رغم افزایش نگرش های آزادیخواهانه، طلاق در چشم عدهای نشانه شکست یا شاهدی بر بی کفایتی فردی است.

احساسی که مستقیماً از طلاق حاصل می شود، احساس فقدان و شکست است. برخی از مردان در پی طلاق به طرد اجتماعی محکوم می شوند.

شبکه های حمایتی اجتماعی حساس ممکن است از دست بروند. مردی تعریف می کرد پس از طلاق دوستان، خانواده و عضویت اش در بعضی گروه ها را از دست داده است.

مشکل سازش دوباره با اجتماع

حتی اگر زوج نتوانند خوب با هم کنار بیایند، باز هم همنشین یکدیگرند و حداقل، پارهای از اوقات، میدانند که فرد دیگری در خانه منتظر آنهاست.

پس از طلاق رفته رفته می فهمند که تنها بودن چه معنایی دارد.

مولفان بسیاری بر این نکته تأکید کرده اند که دوستی و مصاحبت افراد دیگر یکی از اساسی ترین عوامل سازش یابی پس از طلاق است بنابراین، معاشرت کردن با دیگران برای فرد طلاق گرفته اهمیت خاص خواهد داشت.

مسایل مالی

به رغم برخی از پیشرفتهای اخیر، هنوز هم زنان شاغل فقط تا حدودی از حقوق و مزایای همتایان مرد خود را، در صورت داشتن حرفه، تحصیلات، تجربهٔ کاری، و ساعات کار برابر، دریافت می کنند.

علاوه براین، هنوز هم، در نه مورد از هر ده مورد، حضانت فرزندان به مادر سپرده می شود. برخی از مادران تنها با مبلغی اندک یا به طور نامنظم توسط شوهر سابق خود حمایت مالی می شوند.

در نتیجه، اکثر مادران طلاق گرفته ناگزیرند کار کنند، و در قبال کار خود دستمزد ناکافی دریافت کنند. برآورد می شود زنان مطلقه ای که دوباره ازدواج نمی کنند مجبورند با ۵۰٪ افت در درآمد خانواده کنار بیایند.

نکته هزل آمیز آن است که هر چند طلاق سبب کاهش استانداردهای معیشتی مادر و فرزندان می شود، ولی معمولا درآمد پدران را افزایش می دهد.

سازماندهی مجدد مسؤولیت ها و نقش های کاری

فرد طلاق گرفته ای که سرپرستی فرزندان را به عهده دارد با چشم اندازی از بار اضافی کاری رو به رو خواهد بود. چون ناگزیر است همهٔ وظایف خانواده را که قبلا بین دو نفر تقسیم میشد را به تنهایی به دوش بکشد.

سازش یابی بزرگسالان پس از طلاق

نو سازش جنسی

پژوهش ها نشان می دهد که اکثر طلاق گرفته ها از لحاظ جنسی فعال اند. البته این به این معنا نیست که همه این تماسهای جنسی باعث ایجاد احساس رضایت هیجانی در فرد می شود.

برخی از افراد طلاق گرفته از فعالیت جنسی بی معنی سخن میگویند. یعنی، استفاده از جنسیت برای یافتن مصاحب ، اثبات جذابیت جنسی ، یا فرار از مشکلانت.

تماس با همسر قبلی

هر چه طلاق ناراحت کننده تر و هر چه همسر کینه توزتر باشد، فرد پس از طلاق به تماس با او کمتر راغب خواهد بود. این امر خصوصاً در صورت ازدواج مجدد، بیشتر صادق است.

سازش با خویشاوندان بهترین روش سازش یابی پس از طلاق

طلاق فرایندی چند نسلی است که نه تنها بر زوج و فرزندان آنها تأثیر میگذارد. بلکه پدر و / مادربزرگ و سایر خویشاوندان را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.

مشاورین روانشناس مرتبط با این موضوع
سارا مددزاده سارا مددزاده
مشاور روانشناس
از 100,000 هزار تومان
پگاه عبادی پگاه عبادی
مشاور روانشناس
از 75,000 هزار تومان
فاطمه آریان سپهر فاطمه آریان سپهر
دکتری روانشناسی
از 150,000 هزار تومان
فاطمه شکری فاطمه شکری
مشاور روانشناس
از 87,500 هزار تومان
علیرضا سروش علیرضا سروش
دکتری روانشناسی
از 100,000 هزار تومان
مارال حقیقی کرمانشاهی مارال حقیقی کرمانشاهی
دکتری روانشناسی
از 150,000 هزار تومان
مهرانگیز متقی مهرانگیز متقی
مشاور روانشناس
از 75,000 هزار تومان
زهره قربانی زهره قربانی
مشاور روانشناس
از 87,500 هزار تومان

روابط با فرزندان

در ۶۰٪ از طلاق ها پای فرزندان صغیر در میان است؛ در اکثر این موارد، سرپرستی فرزندان به مادر سپرده می شود، و به پدران حق ملاقات با فرزندان داده می شود.

براورد می شود که بیش از یک دوم پدران در نهایت از حق سرپرستی محروم می شوند.

وقتی جنین اتفاقی رخ میدهد، بسیاری از پدران طلاق گرفتهٔ غیر سرپرست ملاقات منظم با فرزندانشان را ترک میگویند یا ممکن است تا مدتی پس از طلاق به ملاقات منظم با آنها ادامه داده و سپس تدریجاً از ملاقاتها بکاهند تا به کلی آن را قطع کنند.

حدود نیمی از کل مردان طلاق گرفته به تکالیف قانونی خود در قبال فرزندان عمل نمی کنند. و وقتی به تعهدات مالی خود عمل نمیکنند، به ملاقات فرزندانشان نیز کمتر می آیند.

پیشنهاد ویژه

برخی از پدران از ملاقات منظم با فرزندان خود محروم میشوند یا اجازهٔ ملاقات در فواصل طولانی آنها داده می شود، به طوری که فشار روحی ناشی از ندیدن فرزندان به منبع اصلی فشار وارد بر پدر تبدیل میشود.

سازش یابی پس از طلاق

برخی از پدران در ملاقات با فرزندان تعلل میورزند چون ملاقات با آنها مستلزم تماس با همسر سابق و در نتیجه بروز کشمکش است. برخی از مردان از پدری کردن بدون حق سرپرستی خشمگین اند چون چنین وضعی به معنی از دست دادن تسلط آنان بر فرزندان است.

وقتی زن مطلقه روابط صمیمانه ای با مردی دیگر برقرار کرده است، اغلب شوهر قبلی هویت خود را به عنوان پدر در خطر میبیند، گاه نیز به دلیل ازدواج مجدد همسر قبلی دسترسی پدر به فرزندانش محدود می شود.

پژوهشی در مورد سازش یابی پس از طلاق در بزرگسالان نشان میدهد که، اگر طلاق والدین در زمانی صورت گیرد که فرزندان بزرگتر شده اند، روابط صمیمانهٔ پسران با هردووالد کا ھش خواهد یافت.

از صمیمیت دختران با پدران به میزان قابل توجه کاسته خواهد شد، اما صمیمیت انان با مادران اندکی کاهش خواهد یافت.  این یافته نشان میدهد که رابطهٔ پدر و دختر آسیب پذیرتر، اما پیوند مادر و دختر مقاوم تر است.

فاطمه صبوری پور

سی ساله ليسانس روانشناسی عمومی فوق ليسانس روان شناسی تربيتی دانشجوی دكتری روانشناسی تربیتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا