خانه / جوانان / علت اعتیاد جوانان و نوجوانان
علت اعتیاد جوانان و نوجوانان

علت اعتیاد جوانان و نوجوانان

علت اعتیاد جوانان و نوجوانان , متاسفانه در دههٔ گذشته مصرف مواد مخدر به وسیلهٔ نوجوانان به صورت چشمگیری افزایش یافته است. امروزه وضع مصرف سیگار هم به شدت افزایش یافته و نوجوانان و جوانان به صورت عمده ای به مصرف سیگار گرایش دارند.

به نحوی که در هردو گروه جنسی دختر و پسر به صورت عمده ای اشاعه یافته است .

با ویکی روان همراه شوید .

علت اعتیاد جوانان و نوجوانان

اعتیاد جوانان و نوجوانان

مصرف گستردهٔ مواد مخدر به نوجوانان و جوانان محدود نمی شود و سابقهٔ آن نیز در دوران قبل از اشاعهٔ فرهنگ مصرف مواد مخدر در اواخر دههٔ ۱۹۹۰ بازمیگردد. گرچه از حیث شیوهٔ مصرف مواد مخدر میان نسلهای مختلف تفاوتهای مهمی وجود داشته است، با این حال واقعیت این است که در طی سالیان متمادی کل جامعه دستخوش گرایشی عمومی به سوی فرهنگ مواد مخدر بوده است.

برای نمونه تجویز مصرف داروهای ضد اضطراب مانند والیوم و لیبریوم از سال ۱۹۹۶ به بعد به دو برابر افزایش یافته است.

بر اساس یافته های بروخ و لوکاف، نوجوانانی که والدینشان مواد مخدری چون الکل، آرام بخش، و آمفتامین مصرف میکنند خود بیش از نوجوانان دیگر در معرض استفاده از حشیش، الکل و دیگر مواد مخدر قرار میگیرند.علت اعتیاد جوانان و نوجوانان

روی آوردن به مواد مخدر ناشی مشکلات روزمره

از نظر اکثر کسانی که با نوجوانان کار میکنند، مهمترین خطر این نیست که نوجوانی گهگاه مقداری مشروب الکلی بنوشد و یا در مجلسی با دوستان «برای تفریح» سیگار یا حشیشی می کشند. بلکه وضع وقتی خطرناک می شود که نوجوانی به صورت مکرر در واکنش به احساس ناامنی، فشار، آشفتگی روانی، احساس حقارت و طرد شدگی و بیگانگی، تعارض با والدین و یا مشکلات زندگی روزمره به مواد مخدر روی می آورد.

شمار بسیاری از نوجوانان آسیب پذیر گمان میکنند که به خاطر تفریح یا تجربه مواد مخدر مصرف میکنند، امّا بزودی درمی یابند که مصرف این مواد به صورت تکیه گاه روانی آنها در می آید و نمی توانند آنرا کنار بگذارند.

دلایل مصرف مواد مخدر به وسیلهٔ نوجوانان بسیار متنوع است و همچنین نوجوانان در مصرف این مواد به یک میزان جدی نیستند.علت اعتیاد جوانان و نوجوانان

دسترسی آسان به مواد مخدر

یکی از دلایل روی آوردن نوجوانان به مواد مخدر صرفاً این است که مواد مخدر در دسترس است. میان ۷۵ تا ۹۸ درصد نوجوانان مصرف کننده اکثر مواد مخدر اظهار داشته اند که می توانند به سهولت آن مواد را به دست بیاورند (زندگی در محله هایی که معتاد در آن زیاد است). نوجوانان طبعاً نسبت به دنیای رو به گسترشی که در آن زندگی میکنند کنجکاوترند. و بیش از بزرگسالان خطر میکنند.

احتمالاً دلیل آنها برای انجام چنین کاری بعضاً آن است که شجاعت و حس ماجراجویی خودشان را به اثبات برسانند (و نشان دهند که بچه نیستند). تا اندازه ای هم دلیل تهور آنها این است که دست کم در آغاز کار اعتقاد ندارند که ممکن است آنها از این طریق به مصیبتی گرفتار آیند.

فشار دوستان و همسالان دوستان نیز نقش مهمی در گرایشی نوجوانان به مصرف مواد مخدر ایفا میکنند (بروخ و دیگران ۱۹۸۰؛ برونزویک و بویل ۱۹۷۹) در واقع می توان به یقین پیش بینی کرد.

که در صورتی که دوستان فرد نوجوانی و به ویژه نزدیک ترین دوست آن فرد مواد مخدر مصرف کنند، خود آن فرد نیز به مصرف چنین موادی روی خواهد آورد (جسور ۱۹۷۷، کاندل ۱۹۷۸، ۱۹۸۰). به گفتهٔ یک نوجوان پانزده ساله «همسن و سالهای من گاه برای آنکه از گروهی طرد نشوند از اعضای آن گروه تقلید میکنند. هدف آنها خوشگذرانی است اما بعداً وضع غیرقابل کنترل می شود.

طغیان علیه والدین

طغیان علیه والدین یکی از علل مصرف مواد مخدر در نوجوانان است.  به نظر می رسد که مصرف مواد مخدر به صورت جدی به وسیلهٔ نوجوانان تا اندازهٔ زیادی بستکی به روابط انها با والدینشان دارد. خطر استفاده مواد مخدر در فرزندانی که والدینی با رفتارهای اقتدار آمیز و خصمانه داشته اند بیشتر است.

گریز ازناملایمات زندگی یکی دیگر از دلایلی است که نوجوانان به مصرف  مواد مخدر گرایش پیدا میکنند. در واقع نوجوانان برای گریز از فشارهای زندگی و تعهدات و وظایف نوجوانی به مواد مخدر روی می آورند.علت اعتیاد جوانان و نوجوانان

آشفتگی عاطفی در برخی از نوجوانان باعث مصرف مواد مخدر می شود برای مثال بی توجھی والدین, عدم پذیرش از جانب دوستان، انزوای عاطفی، احساس حقارت و نیاز نوجوان برای استتار این رفتار از طریق «خونسردی» ظاهری، به عنوان عوامل عمده در گرایش به مواد مخدر مطرح شده است.

برخی از نوجوانان در مواجهه با احساس اضطراب، بی حوصلگی، افسردگی یا ترس از شکست و بی هدف بودن در زندگی هیچ راه دیگری جز مصرف مواد مخدر نمی شناسند.

علت اعتیاد جوانان و نوجوانان

احساس بیگانگی و گرایش درونی

بیگانگی یا طرد شدگی در برخی موارد مصرف مواد مخدربه وسیلهٔ نوجوانان حاکی از احساس بیگانگی و در نتیجه گرایش درونی به دنیای شخصی است که به واسطهٔ مصرف مواد حاصل می شود (براون ۱۹۹۷، پیتل و میلر ۱۹۷۹).علت اعتیاد جوانان و نوجوانان

بسیاری از نوجوانان با نومیدی به آینده مینگرند. این گونه جوانان در واکنش به تبعیض اقتصادی، اجتماعی یا نژادی و شرایط زندگی دشوار و گاه در واکنش به بیماری های جسمانی و درهم ریختگی محیط اجتماعی و خانوادگی خودشان، هرگونه کوشش برای یافتن معنا و احساس هویت را به طور کلی کنار میگذارند و به دنیای فراموشی و بی خبری مواد مخدر و یا به گفتهٔ نوجوانی معتاد به «مرگ موقتی و زنگی بی درد» پناه میبرند.

فاطمه صبوری پور

درباره فاطمه صبوری پور

سی ساله ليسانس روانشناسی عمومی فوق ليسانس روان شناسی تربيتی دانشجوی دكتری روانشناسی تربیتی

این و هم چک کنید

خوابی که خاطره می سازد

خوابی که خاطره می‌سازد

یک تیم از محققان در پاریس طی انجام یک پژوهش جدید نشان داده‌اند که حافظه‌های …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *